Ones a month we organize a massage experience.

Always on a Sunday and Sunday is free parking in this neighborhood of Amsterdam!

What is it?

 • A nice way to relax, enjoy and learn
 • Guided massages exchange
 • Receive and give a massage
 • Experience different massages and ways to touche and be touched
 • No massage experience necessary
 • Changing partners
 • Come alone or bring your friends
 • Safe environment
 • It is not a sexual gathering
 • Men only

Wat houdt het in?

 • Een leuke manier om te ontspannen, te genieten en te leren
 • Een geleide massage uitwisseling
 • Ontvang en geef een massage
 • Ervaar verschillende massages en manieren om aan te raken en aangeraakt te worden
 • Geen massage ervaring nodig
 • Verschillende partners
 • Kom alleen of neem vrienden mee
 • In een veilige omgeving
 • Het is geen seksuele bijeenkomst
 • Alleen voor mannen

Heading

LIMITED TO 20 PARTICIPANTS, registering is a MUST!!
The costs:€ 25

Heading

Er is ruimte voor 20 deelnemers, registeren is een MUST!!
De kosten: € 25

Program

13:45 People coming in
14:00 Introduction: Start with comfortable clothes
... Preparing the bodies to receive energy
... Guided massage
... Tea break
... Guided massage
16:45 Closing and tea & cookies

Programma

13:45 Deuren open
14:00 Introductie: Start met kleding aan
... Het lichaam klaar maken om energie te ontvangen
... Geleide massage
... Thee pauze
... Geleide massage
16:45 Sluiting en thee & koekjes 

Information

What to bring? Sarong, comfortable clothes, beach towel, short nails and a freshly showered body :-)


Join us for an afternoon of massage, touch and exploration. The Massage Xperience is designed to introduce you to the power of touch. The massage skills can bring you, your partner or your friends in heavenly bliss.

Ultimately our goal is to help people find new ways to come closer together through the use of touch and communication.

The Xperience is for everyone (over the age of 18) and is two and a half hours long, which will allow us enough time to guide you in giving and receiving a very thorough massage. We will have at least two facilitators at each Xperience, so you get a lot of individual attention.

It is taking place ones a month at 14.00pm. Everytime you will experience different kind of massages: 4 hands massage, sensual touch, introduction to the tantra massage etc.

The Xperience is designed to be interactive and you are encouraged to communicate freely and ask any questions that you might have.

You receive and give the massage naked in order to exchange energy with your partner, but we start with comfortable clothes. During the massage you are going to change partners, so you can experience different hands and bodies. In case you would like to be with a specific person, you can communicate it with us in advance. It is not necessary to bring a partner. Come alone or bring friends.

Because of the limited size and exclusive nature of the Xperience it is necessary to book in advance. If you have any further questions, the Massage Experience Team, Anand, Roland and Petros would be happy to help you. 

Informatie

Wat meebrengen?
Sarong, gemakkelijke kleding, strandlaken, korte nagels en een schoon lichaam :-)


Doe mee aan een heerlijke middag van massage, aanraking en ontdekken. De Massage Xperience is ontworpen om u kennis te laten maken met de kracht van de aanraking. De massage vaardigheden kunnen jou, jouw partner of jouw vrienden een gelukzalig gevoel geven.

Uiteindelijk is ons doel om mensen op nieuwe manieren  dichter tot elkaar te brengen, door het gebruik van aanraking en communicatie.

De Xperience is er voor iedereen (boven de leeftijd van 18) en is twee en een half uur lang. Genoeg tijd om je te begeleiden in het geven en ontvangen van een grondige massage. Bij elke Xperience zijn tenminste twee begeleiders, zodat je veel individuele aandacht krijgen.

Een keer per maand om 14.00 uur. Iedere keer een kans om verschillende soorten massages te ervaren: 4 handen massage, sensuele aanraking, inleiding tot de tantra massage enz.

De Xperience is interactief,  je wordt aangemoedigd om vrij te communiceren en vragen stellen. Je ontvangt en geeft de massage naakt, om optimaal energie uit te wisselen met de andere deelnemers, maar we beginnen met comfortabele kleding.

Tijdens de massage verander je verschillende keren van partner, zodat je verschillende handen en lichamen kunnen ervaren. Mocht je met een bepaalde persoon de passages willen doen, kun je dat met ons van te voeren communiceren. Het is niet noodzakelijk om een partner mee te brengen. Kom alleen of brengen vrienden mee.

Vanwege de beperkte omvang en exclusieve karakter van de Xperience is het noodzakelijk om vooraf te reserveren. Heb je nog vragen? Het Massage Experience Team, Anand, Roland en Petros helpen je graag verder.

Frequently Asked Questions

Q: I do not know how to massage is that a problem?
A: No, we guide you in the massages.

Q: I do not have a partner.
A: No problem, please come alone.
A: No problem, please come alone.

Q: The event is naked, what if I get aroused?

A: No problem, you will probably not be the only one.

Q: There is no “Happy ending” is it?

A: No, this not a sexual gathering.

Veelgestelde vragen

Q: Ik weet niet hoe ik met masseren, is dat een probleem?
A: Nee, we begeleiden je door de massages.

Q: Ik heb geen partner die mee wil.

A: Geen probleem, kom lekker alleen.

Q: Het evenement is naakt, wat als ik opgewonden wordt?
A: Geen probleem, je zal waarschijnlijk niet de enige zijn.

Q: Er is geen “Happy ending” toch?

A: Nee, dit is geen seksueel bijeenkomst. 
X